Hakkımızda

 
 
 

Sportiwa

Artan dünya nüfusuyla beraber eş zamanlı olarak genç birey sayısı da artış göstermektedir. Sportiwa, bu bireylerin önemli bir bölümünün spora olan yatkınlığının profesyonel bir şekilde yönetilmesini hedeflemektedir. Eşkişehir’de yer alan Osmangazi Üniversitesi Teknopark bünyesinde faaliyetlerini devam ettiren Sportiwa alanında uzman isimlerle çalışmaktadır ve hedeflediği vizyonu ve misyonu ortaya koymak için çaba harcamaktadır. Sportiwa, hayata geçirildiği günden itibaren gelişen ve değişim gösteren spor bilişim teknolojilerini yakınen takip eder ve doğru metotlar kullanarak kullanıcılarının verimliliğini artırmayı hedefler. Sportiwa uzmanları Türkiye ve Uluslararası pazarda güvenilir, kaliteli ve katma değerli hizmetler sağlamak için uğraş vermektedir. Sportiwa bireylerin doğru spor hayatlarını kolaylaştıracak en doğru çözüm ve hizmetleri belirler ve bunların etkin bir şekilde gerçekleşmesini güvenceye alır.